Chiến dịch

Lam Sensuality

https://www.youtube.com/watch?v=NqVO8nrUfio

LAM TRAI GÁI

Mọi người luôn mơ về thiên đường. Thiên đường của tôi là sự bao dung. Khi họ nói ‘hãy chọn cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống', tôi sẽ nói ‘xin cho tôi được ngồi xuống đất.' Vì như biển cả, mặt đất chưa bao giờ từ chối một ai.

LAM LỤC TỈNH

Hành trình đi tìm Mùa Xuân - “Có hai điều tôi luôn chắc chắn: Khi đặt chân đến một vùng đất, trí óc tôi sẽ được tắm mát - và khi rời khỏi, tôi sẽ đi với một chồi non mới nảy mầm nơi tâm hồn”.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận ưu đãi